KREVA

JAPANESE RAP STAR for USA Vol.1 - KREVA

  • Thể loại: Rap | Hip-Hop

  • Lượt xem: 4771

JAPANESE RAP STAR FOR USA Vol.1 is the first digital...


Xem toàn bộ
JAPANESE RAP STAR FOR USA Vol.1 is the first digital album released by KREVA. It was released on US iTunes and it is a compilation of songs from his previous works.
Rút gọn
Album đã bị vô hiệu với khách xem vì lý do bản quyền, hãy đăng nhập để nghe.