Tokyo Shiokoji (東京塩麹)

Long Long Summer Vacation - Tokyo Shiokoji (東京塩麹)

  • Lượt xem: 885

  • Thể loại: Jazz | Punk

Lời bài hát: Long Long Summer Vacation